Voorbeelden uit de praktijk

 

Situatie 1:
De betrokkenheid van ouders met school kan worden verbeterd. Ouders willen graag meer invloed kunnen uitoefenen op school, terwijl de leerkrachten niet altijd zitten te wachten op alle goedbedoelde adviezen. Vaak even tussendoor en ongestructureerd, hierdoor ontstaat eerder een kloof tussen ouders en school dan dat ze dichter naar elkaar toekomen.

Leanderwijs: ‘ouder-arena’
Onder leiding van een professioneel gespreksleider van Leanderwijs krijgen ouders de mogelijkheid om in een speciale setting bevindingen te delen en eventueel advies te geven aan de school. De setting is als volgt:

  • De ouders zitten in de binnenste ring en bespreken de belangrijkste issues met elkaar (vooraf wordt een thema bepaald);
  • De leerkrachten en directie zit in de buitenste ring en luisteren (ronde 1);
  • Na de discussie in de binnenste ring mag de buitenste ring inhoudelijke vragen stellen op wat gezegd is (ronde 2);
  • Na het doorvragen worden er gezamenlijk met de ouders concrete afspraken gemaakt (ronde 3).

Wat levert het op?
Concrete actiepunten die gemaakt zijn samen met de ouders. Minder discussie, minder ad hoc overleg met ouders, meer betrokkenheid van de ouders. En uiteraard leert Leanderwijs de medewerkers hoe ze dit de volgende keer zelf kunnen organiseren en faciliteren!

 

Situatie 2:
Er sluipen veel fouten in het aanmeldingsproces voor nieuwe leerlingen waardoor het proces lang duurt, dit zorgt voor ontevreden medewerkers en straalt niet de beoogde professionaliteit uit van de school.

Leanderwijs: ‘procesoptimalisatie’
Leanderwijs gaat met de betrokken medewerkers het huidige proces volledig in kaart brengen. Elk stapje wordt visueel gemaakt op een zogenaamd “brown paper” en de doorlooptijd van elke stap wordt inzichtelijk gemaakt.

Op basis van het huidige proces wordt samen bepaald bij welke processtappen verspillingen zitten door gedetailleerd het proces te doorlopen. Na het definiëren van alle processtappen en deze verspillingen te elimineren wordt een nieuw proces ontworpen.

Wat levert het op?
Een nieuw, efficiënter proces, door en voor de medewerkers ontworpen. Dit betekent meer tijd voor de leerling, minder frustratie, een grotere betrokkenheid en de professionele uitstraling die past bij de school. En uiteraard leren de medewerkers de fijne kneepjes van procesoptimalisatie

 

Situatie 3:
Op een school heerst een vergadercultuur. Er wordt veel vergadert, vaak niet efficiënt en de begintijd en eindtijd wordt niet door elke deelnemer gerespecteerd. Actiepunten uit een vorig overleg worden vaker niet dan wel opgepakt en de uitgebreide notulen zijn vaak laat en worden niet gelezen.

Leanderswijs: ‘effectief vergaderen’
Leanderwijs organiseert een workshop efficiënt vergaderen voor de school. In deze workshop brengen we samen de huidige vergadercultuur in kaart, dit doen we door het inzetten van een self-assesment. Op basis van dit assesment wordt de discussie gevoerd om te komen tot de belangrijkste voorwaarden waar een vergadering aan zou moeten voldoen op de school. Denk dan bijvoorbeeld frequentie, duur, plaats, tijd, inhoud, follow-up. Deze workshop is uitermate geschikt om in te zetten als opmaat richting de introductie van een Dagstart/Weekstart op uw school.

Wat levert het op?
Om een vergadercultuur te doorbreken is een nieuwe kijk op vergaderen nodig. Deze workshop geeft deze nieuwe kijk en geeft handvatten om minder tijd te spenderen aan vergaderen, terwijl de opbrengst hoger is! Concrete actiepunten worden geformuleerd en gestructureerd opgevolgd.

 

Zo maar een aantal voorbeelden uit de praktijk waar Leanderwijs kan helpen. Maak gebruik van onze kennis en expertise door een afspraak te maken om een keer met ons te sparren. Dit doen wij graag, gratis en vrijblijvend!