Aanpak

Onze aanpak schetsen we middels onderstaand huis:

 

Fundament

Een huis bouwen gaat niet zonder een stevig fundament. Voor Leanderwijs bestaat dit fundament uit :

Leiderschap, Vertrouwen, Eigenaarschap en Samenwerken. Deze kernelementen zijn de basis om te kunnen groeien als organisatie. Wij bouwen, samen met u, aan uw fundament door in te zomen op 3 onderdelen:

  • Gedrag – Hoe gaan we met elkaar om?
  • Omgeving – Hoe werken we samen? (met bijvoorbeeld elkaar,  ouders, bestuur en inspectie?
  • Processen – Hoe zijn onze processen ingericht?

 

Pijlers

Met een stevig fundament bouwen  we samen verder aan uw huis. We gaan aan de slag met training, coaching en verbeterteams om belangrijke issues te herkennen en duurzaam op te lossen. Zo werken we toe naar een cultuur van continu verbeteren. Wij hanteren in onze werkwijze altijd het principe van Voordoen, Samen doen, Zelf doen. Wij geloven namelijk dat de eigen invloed van zowel medewerkers als management essentieel is voor een nieuwe cultuur. Wij faciliteren en helpen, echter de wezenlijke verandering komt vanuit de teams.

 

Dak

Een huis is geen huis zonder dak. Met een stevig fundament en goed gebouwde pijlers kan het dak worden gedragen. Voor Leanderwijs bestaat het dak uit drie deelgebieden, namelijk:

  • Werkdruk
  • Waardering voor de leerkracht
  • Kwaliteit (tijd/aandacht) voor de leerling

Alle activiteiten tijdens de bouw van het huis zijn afgestemd op dit dak en dragen bij aan één of meer van deze deelgebieden.

 

Centrum

In een huis wordt geleefd en dus heeft elk huis onderhoud nodig. Al is het huis opgeleverd en voelen  de bewoners zich thuis, dan nog veranderen de omstandigheden en zijn er regelmatig aanpassingen nodig. U en uw team (de bewoners) hebben een cultuur van continu verbeteren aangeleerd en kunnen daarmee het onderhoud succesvol blijven verrichten en het huis steeds verder verfraaien.

Wij geloven niet in een standaard huis! Wij bepalen samen met u hoe het huis er uit moet komen te zien en op welke manier we dit samen gaan bouwen, maatwerk dus!  Wij bieden losse trainingen, workshops en coaching,  maar kunnen ook zeker uw architect zijn in een complete renovatie van uw huis.

Meer weten over hoe wij dit doen? Zie aanbod.