Trainingen en workshops

Trainen helpt om gedrag en vaardigheden te veranderen en/of te verbeteren. Trainen is de start, wij hanteren dan ook het principe: Voordoen; Samen doen; Zelf doen. Het daadwerkelijke leren vindt plaats door het zelf toe te passen in de praktijk. De trainingen die wij aanbieden spitsen wij daarom toe op uw behoefte en de inhoud wordt samen met u bepaald.

De inbreng van uw medewerkers tijdens deze trainingen is voor onze werkwijze essentieel om te komen tot een continu verbeter cultuur. Wij bieden trainingen aan als losse module, maar ook als onderdeel van een totaal verbetertraject.

Trainingen en workshops die wij o.a. aanbieden:

  • Time management
  • Feedback geven en ontvangen
  • Ouder Arena
  • Probleem Oplossen
  • Procesoptimalisatie
  • Missie, visie, strategie sessie

Voor meer info klik hier