Leanderwijs! Trajectbegeleiding

Leanderwijs heeft een traject ontwikkeld dat als leidraad dient voor een volledige transitie naar een continu verbetercultuur.

De te doorlopen stappen staan vast, maar de inhoud wordt op maat gemaakt. Na het go/no go moment wordt pas een inhoudelijk programma vastgesteld, specifiek voor uw situatie. Naast de inhoud worden tijdslijnen en tijdsimpact besproken en ingevuld.

Samen met u worden doelen bepaald, resultaten gemeten en successen gevierd.

Voor meer info klik hier