Het onderwijs staat onder druk!

 

  • Hoe kun je als leerkracht de kwaliteit bieden die je voor ogen hebt, terwijl de werkdruk hoog is en de waardering gevoelsmatig laag?
  • Hoe ga je als school om met een snel veranderende regelgeving, terwijl ouders en leerlingen misschien hele andere eisen stellen?

Zomaar een paar actuele thema’s binnen het onderwijs.

Wij helpen scholen om grip te krijgen op de huidige én toekomstige problematiek door te werken aan een cultuur van continu verbeteren.

Lean

Wij geloven dat Lean hier een belangrijke rol in kan spelen. Lean staat voor continu verbeteren en combineert de “harde” kant (processen en procedures) met de “zachte” kant (mens en hun gedrag).  Met Lean verbeteren we in kleine stapjes, elke dag en met z’n allen:

”Verbeteren zit in iedereen!”

Resultaat

Een cultuur van continu verbeteren zorgt voor meer werkplezier, een efficiëntere organisatie en meer tijd voor de leerling.